MİSYON-VİZYON

MİSYON

Telekomünikasyon sektöründe şebekeye ve topluma en kaliteli hizmeti sunmak.

VİZYON

Sektörde şebekeye Uçtan Uca Yerli ve Milli ürünler geliştirerek ülkenin kalkınmasına faydada bulunmak.