Türkçe | English                                                                                                                                                                                                                                

FAALİYET ALANLARIMIZ

TSS dosyası hazırlamak,
Güvenlik Sertifikası hazırlamak,
Elektromanyetik alan şiddeti EMR ölçümü yapmak (10 kHz – 26,5 GHz),
Baz istasyonu kurulum öncesi ve sonrası kapsama alanı haritası çıkararak şebekenin en iyi ve en doğru şekilde çalışmasını sağlamak,
Mevcut hizmet veren ya da hizmet verecek baz istasyonunun kapsama alanı haritasını çıkararak ve parametrelerini kontrol ederek hazırlanacak rapor ile en iyi şekilde çalışmasına katkıda bulunmak,
Benchmark yapmak ve raporlamak,
Customer Complaint (Müşteri Şikayeti) testleri almak ve raporlamak,
Indoor ve Outdoor alanlarda WalkTest almak ve raporlamak.